Zasady prywatności

W związku z obowiązkiem informacyjnym informujemy, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

 

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Ewitryna Kędzierski Szafraniec Spółka Jawna, ul. Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź, NIP: PL 728-270-77-82, KRS: 0000315772, REGON: 100594887 („ADO”).


Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”,

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych danych osobowych, informujemy Cię, że przysługują Ci następujące prawa:
1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
3. prawo do przenoszenia danych,
4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę,
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem ADO danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z ADO pod następującym adresem bok@ewitryna.pl.

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z niektórych funkcji Strony.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. 

Nie przekazujemy i nie dokonujemy obrotu danymi osobowymi. Twoje dane osobowe nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez Twojej wyraźnej zgody. Mimo to musisz być także świadomy, że przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, jednak wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

Jako Administrator Danych Osobowych powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
1. Home.pl S.A. – w celu przechowywania danych na serwerze (bazy danych i oprogramowanie)
2. BDB AGOS Usługi Audytorskie, Finansowo Księgowe, Doradztwo Sp. z o.o. - w celu realizacji obsługi prawnej, księgowej, kadrowej, płacowej.
3. IFIRMA SA - w celu obsługi wystawiania faktur vat.
4. HubSpot (HubSpot, Inc., HubSpot Ireland Limited) - w celu obsługi zgłoszeń serwisowych i zapytań o produkty

Korzystanie ze Strony

Aby skorzystać z funkcji Strony takich jak newsletter i formularz kontaktowy, będziesz poproszony o podanie swoich danych osobowych, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, telefon kontaktowy (nie zawsze wszystkie pola są dostępne i wymagane). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest zgoda wyrażona przez Ciebie (użytkownika).

Dane podane w formularzu kontaktowym oraz formularzu zapisu do newslettera zostaną zapisane w naszej bazie danych. 

W celu rejestracji w systemie newsletterowym (np. Cennik WWW, Cennik Facebook, kurs Skuteczna Strona) zostaniesz poproszony dodatkowo o potwierdzenie swojego adresu email poprzez kliknięcie linku w wiadomości weryfikacyjnej. Adresem służącym do wysyłki wiadomości weryfikacyjnych jest adres rodo@ewitryna.pl (aktywny najpóźniej od 25.05.2018).


Kontakt e-mailowy

Kontaktując się nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą czyli z ADO. Dane osobowe użytkownika przekazywane przez Ciebie w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy. Nasze skrzynki pocztowe obsługiwane są przez firmę Home.pl.

Kontakt telefoniczny

Kontaktując się z nami za pośrednictwem telefonu, możesz przekazać nam w treści rozmowy dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą. Dane osobowe, które przekażesz nam w ramach kontaktu telefonicznego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.


Pliki cookies

Nasza strona wykorzystuje pliki Cookie w celu obsługi formularzy, strony WWW oraz obsługi mechanizmów i oprogramowania dostarczonego przez m.in. Google, Facebook, VWO, Hotjar (analityka, reklama i rozliczanie efektów).

Podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon (puste pliki graficzne, np. systemu Facebook). Klient może w każdej chwili skasować pliki Cookies, wykorzystując dostępne funkcje w swojej przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niedziałanie niektórych elementów Serwisu.

Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Informacji o tego typu plikach należy szukać na stronach partnertów. Dane zbierane przez podmioty trzecie nie pozwalają na identyfikacje użytkownika.


Dodatkowe informacje o systemie Newsletterowym (Rezygnacja)

 

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetawrzanie danych w celach marketingowych przypominamy, że z otrzymywania wiadomości email możesz zrezygnować w dowolnym momencie poprzez kliknięcie linku dezaktywującego dostępnego w każdej wiadomości z ofertą wysyłaną przez nas. Jeśli klikniesz w link Twoje dane zostaną trwale skasowane. Nie ma możliwości odwołania tego procesu. Aby ponownie podać nam swój adres email należy wypełnić odpowiedni formularz na naszej stronie internetowej i ponownie wyrazić właściwą zgodę.


Kontakt z nami (Administrator Danych Osobowych, ADO)

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności i przetwarzania Twoich danych możesz zgłaszać poprzez adres e-mail: bok@ewitryna.pl (forma zalecana) lub w innej wygodnej dla Ciebie formie.