Mailo™ na Twoim serwerze

Wymagania techniczne

Do prawidłowego działania oprogramowania wymagany jest:

  • PHP w wersji 7.4+
  • Baza danych MySQL 5.1+ (host, port, nazwa bazy, login, hasło)
  • Dostęp do PHPmyAdmin
  • Możliwość uruchomienia certyfikatu SSL
  • Skonfigurowany adres WWW
  • Dostępy do folderu strony (host, port, login, hasło)
  • Możliwość uruchomienia cyklicznych skryptów CRON


Zalecane firmy hostingowe:

www.home.pl, www.dhosting.pl, www.netmark.pl


Wydajność wysyłek:

Dla skryptu CRON 5.0 min wydajność dzienna bez EmailLabs™ wyniesie: 1440 wiadomości e-mail dziennie (niezalecane)
Dla skryptu CRON 5.0 min wydajność przy bezpłatnym pakiecie EmailLabs™ wyniesie: 800 wiadomości e-mail dziennie (wiadomości o większej liczbie odbiorców są dzielone na grupy i wysyłane w paczkach po maksymalnie 800 e-maili, dzień po dniu. Można w ten sposób bezpłatnie rozesłać do 24'000 bezpiecznych wiadomości e-mail miesięcznie)

Dla skryptu CRON 10.0 min wydajność przy EmailLabs™ wyniesie: 18'000 wiadomości e-mail dziennie
Dla skryptu CRON 5.0 min wydajność przy EmailLabs™ wyniesie: 36'000 wiadomości e-mail dziennie (*)
Dla skryptu CRON 1.0 min wydajność przy EmailLabs™ wyniesie: 180'000 wiadomości e-mail dziennie
Dla skryptu CRON 0.5 min wydajność przy EmailLabs™ wyniesie: 360'000 wiadomości e-mail dziennie


(*)
Jest to typowa częstość wywołań CRON możliwa do osiągnięcia na większości popularnych hostingów. Dzienną ilość wysyłek podano zakładając 125 wysyłek na jedno wywołanie skryptu CRON. Jest to wartość przyjęta dla czasu wykonywania skryptu nie większego niż 30 sekund. Jeśli Twój serwer posiada możliwość wydłużenia czasu wykonywania skryptu, możesz zwiększyć także liczbę wiadomości e-mail wysyłanych podczas jego wywoływania. Przykładowo przy możliwym czasie skryptu 60 sekund, możesz wysłać 250 wiadomości e-mail, co przy zachowaniu 5 minutowych wywołań CRON pozwoli na rozesłanie 72'000 wiadomości e-mail dziennie. Dodatkowo ilość wysyłek można zwiększyć wywołując skrypt wysyłkowy CRON ręcznie, przy czym wysyłka jest wtedy ograniczona do 25 wiadomości e-mail na kliknięcie. Wysyłka ręczna służy do testowania oprogramowania, choć w szczególnych przypadkach może być stosowana jako "przyspieszacz" wysyłek. Oprogramowania na Twoim serwerze zainstalujemy i skonfigurujemy za Ciebie.


Ilość zgromadzonych odbiorców:

Brak limitu odbiorców/adresatów/kontaktów.
Oprogramowanie instalowane na serwerze/hostingu klienta.